Adwokat czy radca prawny — kogo wybrać?

Szukając pomocy prawnej często zadajemy pytanie do kogo się udać — adwokat czy radca prawny? Jakie są różnice pomiędzy tymi profesjami a jakie podobieństwa? Do kogo udać się z konkretną sprawą?  

Cechy wspólne obu zawodów

Obie te profesje wymagają ukończenia pięcioletniej szkoły wyższej w kierunku prawniczym. Trzeba ukończyć trzyletnią aplikację odpowiednio adwokacką lub radcowską. Co więcej — należy zdać egzamin zawodowy na końcu swojej ścieżki edukacyjnej. Jest on przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Osoba spełniająca wszystkie te wymogi zostaje wpisana na listę adwokatów lub radców prawnych. Kompetencje, które posiadają oba zawody, są tożsame — świadczą pomoc z zakresu prawa.

Zadania wynikające z ich profesji

Osoby zasiadające na stanowisku rady prawnego czy adwokata muszę znać bardzo dobrze prawo. W związku z tym do ich zadań należy udzielanie rad z zakresu prawa, sporządzanie wszelkich pism mających znaczenie w sprawie, z którą przyszedł klient, pisanie opinii prawnych. Dodatkowo reprezentują swoich klientów w sądzie i różnych organach państwowych. Podczas poszukiwania koniecznie trzeba uwzględnić doświadczenia, jakim dysponuje radca prawny czy adwokat Łódź to przykład miasta, w którym znajdziemy najlepszych specjalistów z zakresu prawa.

Czy istnieją różnice pomiędzy tymi zawodami?

Każdy z tych zawodów został uregulowany przez inne akty prawne. Wynika z tego, że wykonują oni zawody, powołując się na zupełnie inne akty. Jedyna różnica wynika ze sposobu zatrudnienia. Radcę prawnego można zatrudnić na podstawie umowy o pracę, natomiast adwokat posiadający umowę nie może odgrywać swojej roli. Ta różnica nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla osoby korzystającej z usług specjalisty. Cechą pozwalającą odróżnić jednego od drugiego jest kolor togi. Dla adwokatów zarezerwowany jest zielony kolor, natomiast dla radcy prawnego — niebieski. W przeszłości wykonywali oni trochę inne zadania, natomiast ówcześnie mają takie same kwalifikacje. Poszukując pomocy prawnej, warto skupić się na doświadczeniu w podobnych sprawach.